shutterstock_316733366 nakladak

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "CE"

CO SMÍTE ŘÍDIT

Řidičské oprávnění skupiny CE opravňuje k řízení:

  • jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
  • jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
  • jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud již má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ

  • věk 21 let
  • platná lékařská prohlídka
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let:

  • pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu

ROZSAH VÝCVIKU

Teorie

1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

8 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MÁM ZÁJEM O TENTO KURZ

Kdy se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 4 měsíce před dovršením požadovaného věku.

Jak se mám do kurzu přihlásit?

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře. Dokumenty tiskněte oboustranně! Čitelně vyplňte žádost o přijetí do kurzu a nechte si u lékaře vyplnit formulář pro lékařskou prohlídku. Vyplněné formuláře doneste do kanceláře autoškoly, kde se dohodneme na průběhu Vašeho výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Jakým způsobem probíhá platba za kurz?

Vyberte si, jakým způsobem chcete uhradit kurz. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzovné můžete hradit na splátky bez navýšení. Pomůcky k výuce jsou v ceně kurzu.

CENA VÝCVIKU

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky. Nezahrnuje správní poplatky magistrátu.

Cena výcviku
CE z C 12 000 Kč
CE doplňující výcvik – cena za jednotlivou hodinu 1000 Kč

 

Kompletní ceník služeb zde.