cyclamen-14_1920

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "A1"

CO SMÍTE ŘÍDIT

Řidičským oprávněním skupiny A1 můžete řídit:

  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³,
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
  • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm³.

Výcvik provádíme též na skútru s automatickou převodovkou. Řidičský průkaz bude v takovém případě omezen na automatickou převodovku.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ

  • věk 16 let
  • platná lékařská prohlídka
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
  • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

ROZSAH VÝCVIKU

Teorie

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad
bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MÁM ZÁJEM O TENTO KURZ

Kdy se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 4 měsíce před dovršením požadovaného věku.

Jak se mám do kurzu přihlásit?

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře. Dokumenty tiskněte oboustranně! Čitelně vyplňte žádost o přijetí do kurzu a nechte si u lékaře vyplnit formulář pro lékařskou prohlídku. Vyplněné formuláře doneste do kanceláře autoškoly, kde se dohodneme na průběhu Vašeho výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Jakým způsobem probíhá platba za kurz?

Vyberte si, jakým způsobem chcete uhradit kurz. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzovné můžete hradit na splátky bez navýšení. Pomůcky k výuce jsou v ceně kurzu.

CENA VÝCVIKU

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky. Nezahrnuje správní poplatky magistrátu.

Cena výcviku
A1 motocykl do 125 cm³ 18 900,- Kč
A1 cena za jednotlivou hodinu přípravy cvičiště 600 Kč
A1 cena za jednotlivou hodinu, kdy učitel doprovází motocykl v
autě, či na druhém motocyklu
800 Kč

 

Kompletní ceník služeb zde.