shutterstock_204818128 motorkar

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "A"

CO SMÍTE ŘÍDIT

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení:

 • motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj,
 • tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW,
 • vozidel zařazených do skupin AM, A1 a A2,
 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ

 • věk 24 let
 • platná lékařská prohlídka
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

 • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
 • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

CENA VÝCVIKU

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky. Nezahrnuje správní poplatky magistrátu.

Cena výcviku
A motocykl bez omezení výkonu 19 900,- Kč
A cena za jednotlivou hodinu přípravy cvičiště 600 Kč
A cena za jednotlivou hodinu, kdy učitel doprovází motocykl v
autě, či na druhém motocyklu
800 Kč
A z A1 motocykl bez omezení výkonu – výcvik 9 900,- Kč
A z A2 motocykl bez omezení výkonu – výcvik 9 900,- Kč
A z A2 praxe 2 roky na A2 – doplňková zkouška včetně 1 jízdy 5 900,- Kč

 

Kompletní ceník služeb zde.

MÁM ZÁJEM O TENTO KURZ

Kdy se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 4 měsíce před dovršením požadovaného věku.

Jak se mám do kurzu přihlásit?

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře. Dokumenty tiskněte oboustranně! Čitelně vyplňte žádost o přijetí do kurzu a nechte si u lékaře vyplnit formulář pro lékařskou prohlídku. Vyplněné formuláře doneste do kanceláře autoškoly, kde se dohodneme na průběhu Vašeho výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Jakým způsobem probíhá platba za kurz?

Vyberte si, jakým způsobem chcete uhradit kurz. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzovné můžete hradit na splátky bez navýšení. Pomůcky k výuce jsou v ceně kurzu.

ROZSAH VÝCVIKU

Teorie

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

 • 2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

 • 7 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy