road-971205_1920hhh

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "B"

CO SMÍTE ŘÍDIT

Řidičským oprávněním skupiny B můžete řídit:

 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
  • o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
  • o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo
 2. vozidla zařazená do skupiny AM, A1 s automatickou převodovkou
 3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

SKUPINA "B96"

Jde o „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb., kterou lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

ROZSAH VÝCVIKU

Teorie

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Pro skupinu „B96“ je povinná pouze doplňovací zkouška z jízdy.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

MÁM ZÁJEM O TENTO KURZ

Kdy se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 4 měsíce před dovršením požadovaného věku.

Jak se mám do kurzu přihlásit?

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře. Dokumenty tiskněte oboustranně! Čitelně vyplňte žádost o přijetí do kurzu a nechte si u lékaře vyplnit formulář pro lékařskou prohlídku. Vyplněné formuláře doneste do kanceláře autoškoly, kde se dohodneme na průběhu Vašeho výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Jakým způsobem probíhá platba za kurz?

Vyberte si, jakým způsobem chcete uhradit kurz. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzovné můžete hradit na splátky bez navýšení. Pomůcky k výuce jsou v ceně kurzu.

CENA VÝCVIKU

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky. Nezahrnuje správní poplatky magistrátu.

Cena výcviku
B standardní výcvik  19 900 Kč
B automat automatická převodovka  22 900 Kč
B intenzivní výcvik individuální požadavky 26 900 Kč
B standardní výcvik vyuka v nemeckem ci anglickem jazyce 26 900 Kč
B přezkoušení pro vracení 4 900 Kč
B osobní automobil cena za jednotlivou hodinu 600 Kč
Skupina B96 doplňovací zkouška na soupravu B + přívěs celkem 3500 – 4250 kg 4 900 Kč
Skupina B96 cena za jednotlivou hodinu 600 Kč

 

Kompletní ceník služeb zde.