REFERENTSKÉ ŠKOLENÍ

  • Školení se týká řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu profesního školení.
  • Tato povinnost vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte.

KOHO SE ŠKOLENÍ TÝKÁ

Referentské školení se týká například zaměstnance, který řídí služební nebo soukromé vozidlo na služební cestě, nebo o zaměstnance, který bude při výkonu své práce řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Zákoník práce v §103 odst.2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Záleží na zaměstnavateli v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnanci zabezpečí provedení školení zaměstnanců. V souladu se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat jednou za rok.

Provedení školení a ověření znalostí musí být řádně zdokumentováno.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Přes tento kontaktní formulář nám můžete zaslat dotaz nebo se zapsat do některého z kurzů.

Vaše jméno*

Váš email*

Telefon*

Vyberte typ služby*

Vaše zpráva*


* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.