autobus autoškola

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "DE"

CO SMÍTE ŘÍDIT

S řidičským oprávněním skupiny DE smíte řídit:

  • jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
  • jízdní soupravy zařazené do skupin BE a D1E

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ

  • věk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
  • platná lékařská prohlídka
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny D
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let:

  • pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

Řidičské oprávnění pro skupiny DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 23 let:

  • pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v základním rozsahu

Skupinu DE lze též získat rozšířením stávajícího řidičského oprávnění. Držitel skupin C a D při rozšíření na CE automaticky získá DE, stejně tak držitel CE při rozšíření na D získá DE.

ROZSAH VÝCVIKU

Teorie

2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
6 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy
3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

8 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

MÁM ZÁJEM O TENTO KURZ

Kdy se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 4 měsíce před dovršením požadovaného věku.

Jak se mám do kurzu přihlásit?

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře. Dokumenty tiskněte oboustranně! Čitelně vyplňte žádost o přijetí do kurzu a nechte si u lékaře vyplnit formulář pro lékařskou prohlídku. Vyplněné formuláře doneste do kanceláře autoškoly, kde se dohodneme na průběhu Vašeho výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Jakým způsobem probíhá platba za kurz?

Vyberte si, jakým způsobem chcete uhradit kurz. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzovné můžete hradit na splátky bez navýšení. Pomůcky k výuce jsou v ceně kurzu.

CENA VÝCVIKU

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky. Nezahrnuje správní poplatky magistrátu.

Cena výcviku
DE
na dotaz

 

Kompletní ceník služeb zde.