sunset-141769_1280

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "A2"

CO SMÍTE ŘÍDIT

Řidičským oprávněním skupiny A2 můžete řídit:

  • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
  • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM a A1.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ

  • věk 18 let
  • platná lékařská prohlídka
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

CENA VÝCVIKU

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky. Nezahrnuje správní poplatky magistrátu.

Cena výcviku
A2 motocykl do 35 kW 18 900 Kč
A2 z A1  motocykl do 35 kW – výcvik 9 900 Kč
A2 z A1 praxe 2 roky na A1 – doplňková zkouška včetně 1 jízdy 5 900 Kč
A2 cena za jednotlivou hodinu přípravy cvičiště 600 Kč
A2 cena za jednotlivou hodinu, kdy učitel doprovází motocykl v
autě, či na druhém motocyklu
800 Kč

 

Kompletní ceník služeb zde.

MÁM ZÁJEM O TENTO KURZ

Kdy se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 4 měsíce před dovršením požadovaného věku.

Jak se mám do kurzu přihlásit?

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře. Dokumenty tiskněte oboustranně! Čitelně vyplňte žádost o přijetí do kurzu a nechte si u lékaře vyplnit formulář pro lékařskou prohlídku. Vyplněné formuláře doneste do kanceláře autoškoly, kde se dohodneme na průběhu Vašeho výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Jakým způsobem probíhá platba za kurz?

Vyberte si, jakým způsobem chcete uhradit kurz. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzovné můžete hradit na splátky bez navýšení. Pomůcky k výuce jsou v ceně kurzu.

ROZSAH VÝCVIKU

Teorie

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.

2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
1 hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky.

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:

7 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.