automobil výuka autoškola

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "BE" a "B96"

SKUPINA BE

Řidičské oprávnění skupiny BE opravňuje k řízení:

  • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg)

SKUPINA "B96"

Jde o „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb., kterou lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ

  • věk 18 let
  • platná lékařská prohlídka
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B („B96“ lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B)
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

ROZSAH VÝCVIKU BE

Teorie

1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

8 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

ROZSAH VÝCVIKU B96

Pro skupinu „B96“ je povinná pouze doplňovací zkouška z jízdy.

MÁM ZÁJEM O TENTO KURZ

Kdy se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 4 měsíce před dovršením požadovaného věku.

Jak se mám do kurzu přihlásit?

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře. Dokumenty tiskněte oboustranně! Čitelně vyplňte žádost o přijetí do kurzu a nechte si u lékaře vyplnit formulář pro lékařskou prohlídku. Vyplněné formuláře doneste do kanceláře autoškoly, kde se dohodneme na průběhu Vašeho výcviku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Jakým způsobem probíhá platba za kurz?

Vyberte si, jakým způsobem chcete uhradit kurz. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzovné můžete hradit na splátky bez navýšení. Pomůcky k výuce jsou v ceně kurzu.

CENA VÝCVIKU

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky. Nezahrnuje správní poplatky magistrátu.

Cena výcviku
BE z B  7 900 Kč
BE doplňující výcvik – cena za jednotlivou hodinu 500 Kč
BE přezkoušení pro vracení 4 900 Kč
Skupina B96 doplňovací zkouška na soupravu B + přívěs celkem 3500 – 4250 kg 4 900 Kč
Skupina B96 doplňující výcvik – cena za jednotlivou hodinu 600 Kč

 

Kompletní ceník služeb zde.